Tonen 5 resultaat (s)

Uit Balans

Op dit moment is door Corona ons leven best een beetje ontwricht. Zelf probeer ik mijn coach praktijk uit te breiden en hierin loop ik ook tegen allerlei beperkingen aan en ook mijn sociale leven is niet zoals “normaal” en dat is soms best lastig. Waarschijnlijk herkent iedereen dit wel. In deze bizarre tijd hebben we …

Oplossingsgericht werken

De ontwikkeling van oplossingsgerichte kortdurende therapie en oplossingsgericht werken, is beïnvloed door de bevindingen van (en discussies tussen) verschillende onderzoekers en therapeuten in de afgelopen 60 jaar. De sleutelfiguren in dit proces zijn geweest Milton Erickson, Gregory Bateson, John Weakland, Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. In recente jaren, zijn er vergelijkbare therapieën geweest, zoals Solution Oriented Therapy (Ahola and …

Holisme en Humanisme

Holistische visie: Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent deel van een groter geheel. Humanistische visie: De mens is goed en beschikt zelf al over vermogens en oplossingen om problemen het hoofd te bieden, misschien geblokkeerd, maar wel aanwezig. Holisme komt van het woord “Holos”, wat geheel betekent. Holisme is een benadering vanuit het besef dat …

Socrates

Socrates werd geboren in Athene in het jaar 469 voor Christus. Hij wordt gezien als de grondlegger van de filosofie door zijn methode en doordat hij ordening aanbracht in de verschillende filosofieën. Aanvankelijk was Socrates een handwerkman, naar het beroep van zijn vader, maar hij wijdde zich al snel aan het onderricht. Hij begaf zich op …

RET – Rationeel-Emotieve Therapie

Albert Ellis is de controversiële psycholoog die in het veld van de psychotherapie een ware schokgolf teweegbracht met zijn Rationeel-Emotieve Therapie die hij in 1955 formuleerde. Ellis werd in 1913 geboren in Pittsburgh en hij was meer dan 50 jaar psychotherapeut en begon zijn lange carrière als sekstherapeut. RET is een vorm van psychotherapie die de …