Socrates

Socrates werd geboren in Athene in het jaar 469 voor Christus.

Hij wordt gezien als de grondlegger van de filosofie door zijn methode en doordat hij ordening aanbracht in de verschillende filosofieën.

Aanvankelijk was Socrates een handwerkman, naar het beroep van zijn vader, maar hij wijdde zich al snel aan het onderricht. Hij begaf zich op de straten en pleinen van Athene waar hij gesprekken voerde met leerlingen en voorbijgangers over filosofische onderwerpen. Socrates had veel bewonderaars door zijn doortastende manier van vragen stellen.

De Socratische dialoog:
Zijn leerling Plato heeft veel van zijn methoden beschreven. Hij had een bepaalde manier van gesprek voeren met de volgende belangrijke kenmerken:

“Ik weet alleen dat ik niets weet.”

“Haal de deskundigheid van de ander naar boven.”

“Geef geen antwoorden, maar stel vragen.”

Hij wilde de mensen vooral kritisch leren denken en geloofde dat men door het opdoen van (zelf)kennis een deugdzaam mens zou kunnen worden. De gesprekken gaan dan ook over allerlei deugden, zoals vroomheid, dapperheid en rechtvaardigheid. Socrates was daarmee de eerste filosoof die de menselijke aangelegenheden, de politiek en de ethiek, tot onderwerp van het denken maakte. Vanwege zijn ongekende wijsheid en indrukwekkende persoonlijkheid kreeg hij veel aanhang tijdens zijn leven en in de eeuwen na zijn dood. Hierdoor wordt hij door velen gezien als de vader van de filosofie.

Bron: www.historiek.net

Socrates 469-399 v.Chr

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *