Blogs

Oplossingsgericht werken

De ontwikkeling van oplossingsgerichte kortdurende therapie en oplossingsgericht werken, is beïnvloed door de bevindingen van (en discussies tussen) verschillende onderzoekers en therapeuten in de afgelopen 60 jaar. De sleutelfiguren in dit proces zijn geweest Milton Erickson, Gregory Bateson, John Weakland, Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. In recente jaren, zijn er vergelijkbare therapieën geweest, zoals Solution Oriented Therapy (Ahola and …

Lees meer

Holisme en Humanisme

Holistische visie: Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent deel van een groter geheel. Humanistische visie: De mens is goed en beschikt zelf al over vermogens en oplossingen om problemen het hoofd te bieden, misschien geblokkeerd, maar wel aanwezig. Holisme komt van het woord “Holos”, wat geheel betekent. Holisme is een benadering vanuit het besef dat …

Lees meer

Socrates

Socrates werd geboren in Athene in het jaar 469 voor Christus. Hij wordt gezien als de grondlegger van de filosofie door zijn methode en doordat hij ordening aanbracht in de verschillende filosofieën. Aanvankelijk was Socrates een handwerkman, naar het beroep van zijn vader, maar hij wijdde zich al snel aan het onderricht. Hij begaf zich op …

Lees meer
Bekijk meer blogs